Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

O nás

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra vykonává v programovém období 2007 -2013 funkci zprostředkujícího subjektu pro:

v rozsahu stanoveném Dohodou o delegování činností, které Ministerstvo vnitra uzavřelo s řídicími orgány daných operačních programů, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra také zajišťuje komplexní administraci Fondů EHP/Norska a Program Švýcarsko-české spolupráce.

Odbor strukturálních fondů se člení na tato oddělení: