Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Mzdy a platy - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

V přiloženém souboru naleznete obvyklé mzdy a platy pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období let 2009 a 2010.

Obvyklé mzdy/platy jsou aplikovány zejména na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

Obvyklé mzdy/platy vycházejí z údajů za 4. čtvrtletí roku 2008 Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) a obvyklých mezd/platů v rámci projektů dosud předložených v OP LZZ.

Mzdy/platy vyšší než doporučená horní hranice jsou možné v opodstatněných a odůvodněných případech, které je nutné popsat v projektové žádosti (zdůvodnění by mělo být primárně založeno na údajích pro konkrétní pracovní pozici dle KZAM v ISPV jako hodnota pro 9. decil). Podklady a dokumenty použité pro zdůvodnění vyšší mzdy/platu než doporučená horní hranice mohou být ověřeny v rámci ex-ante kontroly

Pro stanovení mzdy/platu ostatních, zde neuvedených pracovních pozic, doporučujeme použít Informační systém o průměrném výdělku (ISPV - je dostupný na stránkách www.mpsv.cz).

Související dokumenty:

Obvyklé mzdy/platy pro období 2009-2010 - OPLZZ