Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

MV podpořilo Czech POINT 384 miliony korun

Hranici 3,7 miliónu vydaných dokumentů dosáhl na začátku týdne systém Czech POINT. Na těchto pobočkách občané nejvíce žádají o výpisy z rejstříků trestů, dále o výpisy z katastru nemovitostí, nebo také z obchodního rejstříku. Ministerstvo vnitra ČR v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) podpořilo kontaktní místa Czech POINT celkem 384 milióny korun ze strukturálních fondů.

Prostřednictvím systému Czech POINT již lidé požádali o více než 3,7 miliónu vydaných výstupů, kontaktní místa také provedli 2,8 miliónu převodů dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak. Nejčastějším úkonem na pobočkách Czech POINT je žádost o výpis z rejstříků trestů. „Od roku 2007, kdy bylo spuštěno první pracoviště Czech POINT, jsme zaznamenali více než 1,8 miliónu žádostí o výpis z rejstříku trestů, dále téměř 912 tisíc žádostí o výpis z katastru nemovitostí a okolo 645 tisíc žádostí o výpis z obchodního rejstříku,“ popisuje statistiku Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Na kontaktních místech Czech POINT lze získat výpis z: katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního či živnostenského rejstříku, registru bodového hodnocení řidiče či seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Kontaktní místa rovněž převádějí písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, ale také přijímají i ohlášení údajů a změn údajů vedených v živnostenském rejstříku a žádost o udělení koncese či změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Tři ze čtyř zřizovatelů Czech POINTu jsou obecní úřady

V rámci ostrého provozu jsou již dnes nabízeny služby kontaktního místa Czech POINT občanů s veřejnou správou na 6 249 přepážkách úřadů veřejné správy, na České poště, u notářů, v Hospodářské komoře ČR či na zastupitelských úřadech v zahraničí. Největší počet těchto pracovišť dosud otevřely obecní úřady - celkem 4 806. Společně se statutárními městy jsou schopny pojmout okolo 48 procent veškeré práce systému. Druhým největším poskytovatelem služeb v rámci systému Czech POINT s celkem 927 pracovišti jsou pobočky České pošty, třetím pak notáři (426).

Ministerstvo vnitra České republiky na realizaci elektronického systému Czech POINT poskytlo 452 miliónů korun z Integrovaného operačního programu (IOP), méně než šestina peněz půjde z rozpočtu příjemců dotace a zbytek pokryje evropská dotace. „V rámci výzvy pro podání žádostí o dotaci, která byla vyhlášena v roce 2008, jsme obdrželi okolo 5 600 žádostí, z toho tři stovky žadatelů od projektu odstoupilo nebo nesplnilo základní podmínky výzvy,“ hodnotí stav čerpání Pavel Kryštof.

V rámci Integrovaného operačního programu dosud Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky schválil přes 5 400 projektů v celkové hodnotě 10,6 miliardy korun.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR

Tisková zpráva ke stažení: