Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Moravskoslezský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 189 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Moravskoslezském kraji již byly schváleny projekty za 188,6 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 296 moravskoslezských projektů. Celorepublikový průměr je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Kopřivnice s plánem na zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu.

V průměru na třináct krajů České republiky mimo Hlavní město Prahu dosahuje objem schválených žádostí ve výzvách vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR pro obce, města a kraje v rámci dvou operačních programů – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu celkem 113,5 miliónu korun, objem dotací na projekty v Moravskoslezském kraji činí 188,6 miliónu korun. „Za první tři roky existence Integrovaného operačního programu jsme schválili 263 projektů v celkové hodnotě 20,9 miliónu korun a 33 projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 167,7 miliónu korun,“ popisuje čerpání v Moravskoslezském kraji Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. 

V Kopřivnici zlepšují procesy

Jedním ze schválených projektů je například Dílna kvality Kopřivnice. „Cílem projektu je komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu. Postupným zavedením nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality umožní tento projekt přeměnu městského úřadu v takzvaný chytrý úřad, který bude efektivně řídit veškeré své zdroje a procesy,“ uvedla kopřivnická manažerka kvality MÚ Kopřivnice Petra Plevová. Součástí projektu bude systémový audit, zaškolení týmu zlepšovatelů nebo nákup softwaru na podporu auditu a projektového řízení, jehož prostřednictvím bude město hledat východiska pro efektivnější fungování úřadu a jeho pracovníků. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 9,8 miliónu korun, přičemž 85 procent půjde ze strukturálních fondů a zbývajících 15 procent představují vlastní zdroje příjemce.

Regionu dominuje Ostrava

Nejvíce schválených žádostí má město Ostrava, které dosud uspělo v šesti případech. Hodnota schválených projektů v tomto městě činí více než 32,7 miliónu korun, což je zároveň nejvíce v celém Moravskoslezském kraji. Jen o necelých tři sta tisíc korun méně dosud stačil vyčerpat z obou operačních programů Moravskoslezský kraj, respektive pouze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ten byl úspěšný ve čtyřech případech. Celkem 219 obcím severomoravského regionu byly schváleny žádosti o dotaci na zřízení kontaktních míst Czech POINT, jejich hodnota činí celkem 17,8 miliónu korun.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 400 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 10,6 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: