Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Moravskoslezský kraj boduje v počtu předložených projektů financovaných penězi z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 170,5 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsou kvůli vysokému počtu obyvatel kraje na předposlední příčce v čerpání evropských dotací na osobu. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj. V celkovém objemu čerpaných prostředků však se 170,5 miliony korun patří k suverénně nejlepším. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání.

„Moravskoslezský kraj je velmi úspěšný v počtu předložených projektů. Zatímco některé z krajů předložily třeba jen dva nebo tři, orgánům veřejné správy Moravskoslezského kraje se zatím podařilo předložit sedm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 170,5 milionu korun,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.¨

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Moravskoslezském kraji je například Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje. „Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců územní veřejné správy. Konkrétně bude vzdělávání zaměřeno na tři oblasti: finanční plánování a řízení, právo a legislativa a měkké dovednosti vč. komunikačních a prezentačních schopností,“ říká Ing. Daniela Matějů, projektový manažer oddělení rozvoje lidských zdrojů. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou přes 7,94 milionu korun. Dalších 1,4 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Hlavním výstupem projektu bude 10 nově vytvořených, akreditovaných vzdělávacích kurzů, kterými budou zaměstnanci územní veřejné správy prohlubovat a udržovat svou kvalifikaci. Dílčími výstupy bude 810 podpořených osob a 1 781 úspěšných absolventů kurzů. Ke zmíněným kurzům budou také komplexně zpracovány studijní materiály. Projekt je realizován od července 2011 do června 2014.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Moravskoslezský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy), 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Úředníci z krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsou kvůli vysokému počtu obyvatel kraje na předposlední příčce v čerpání evropských dotací na osobu. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj. V celkovém objemu čerpaných prostředků však se 170,5 miliony korun patří k suverénně nejlepším. Peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání.

Dokument ke stažení: