Anketa

Která forma publicity projektu se Vám nejlépe osvědčila/zaznamenala největší ohlas? Jde o projekty realizované v rámci IOP (oblast intervence 1.1) a OP LZZ (oblast podpory 4.1)

Informace o projektu na webových stránkách obce/města/instituce 25 % (6)
Vlastní webové stránky projektu 33 % (8)
Tiskové zprávy, PR články 16 % (4)
Inzerce v tištěných médiích 0 % (0)
On-line inzerce 0 % (0)
Semináře, workshopy, konference pro veřejnost 8 % (2)
Soutěž pro veřejnost 0 % (0)
Informační brožury, publikace 0 % (0)
Propagační předměty 16 % (4)

Končí 20.11.2015 13:52