Seznam anket

Anketní otázka Hlasů Platí do  
Kolik projektů modernizace veřejné správy podpořilo Ministerstvo vnitra v roli ZS celkem pro IOP (o. i. 1.1) a OP LZZ ( o. p. 4.1) v programovém období 2007-2013? 7 Ukončeno Výsledky
Která forma publicity projektu se Vám nejlépe osvědčila/zaznamenala největší ohlas? Jde o projekty realizované v rámci IOP (oblast intervence 1.1) a OP LZZ (oblast podpory 4.1) 24 Ukončeno Výsledky
Co podle Vás znamená eGovernment? 25 Ukončeno Výsledky
Myslíte si, že Váš úřad funguje díky realizaci projektu podpořeného z IOP/OP LZZ lépe? 26 Ukončeno Výsledky
Co Vám přišlo při realizaci projektu jako nejobtížnější? 93 Ukončeno Výsledky
Jaké jsou podle Vás přínosy projektů elektronizace veřejné správy? 152 Ukončeno Výsledky
Znáte některé významné projekty tzv. chytré veřejné správy? 143 Ukončeno Výsledky
Kolik výzev celkem vyhlásilo Ministerstvo vnitra v rámci IOP (o.i. 1.1) a OP LZZ (o.p. 4.1) v programovém období 2007-2013 k lednu 2014? 11 Ukončeno Výsledky
Co je pro Vás důležité při komunikaci s úřady veřejné správy? (můžete označit více odpovědí) 77 Ukončeno Výsledky
Využíváte možnost elektronické komunikace s úřady? 44 Ukončeno Výsledky
Znáte významné projekty Smart Administration? Možná běžně využíváte jejich služeb nebo jste o nich alespoň slyšeli. Vaše odpovědi nás zajímají, proto neváhejte a vyplňte naši anketu. 0 Ukončeno Výsledky
Jak vnímáte posun v kvalitě výkonu veřejné správy poté, co se Odboru strukturálních fondů MVČR podařilo na zefektivnění jejího fungování a vzdělávání úředníků rozdělit téměř 19,3 miliardy Kč? 156 Ukončeno Výsledky
V čem byste se rádi vzdělávali vy? 232 Ukončeno Výsledky
Shledáváte podporu pracovníků OSF MVČR při administraci projektů IOP nebo OPLZZ užitečnou? (Podporou se rozumí semináře, osobní konzultace projektů i podpora žadatelů formou emailu či telefonicky.) 223 Ukončeno Výsledky
Využili jste pro přípravu projektu v rámci žádosti o podporu z IOP či OP LZZ poradenskou firmu? 124 Ukončeno Výsledky
Která forma komunikace Vám vyhovuje při získávání informací o zadávání a administraci veřejných zakázek? 106 Ukončeno Výsledky
Co vám dělá největší problém při vyhlašování veřejné zakázky? 118 Ukončeno Výsledky
Jak byste zhodnotil/a Newsletter OSF MV? Přijde vám některá z rubrik zajímavá nebo profesně užitečná? Co byste na něm změnil/a? 144 Ukončeno Výsledky
Co vám na webových stránkách chybí? 67 Ukončeno Výsledky
Co Vám při realizaci projektu podpořeného z IOP nebo OP LZZ dělá největší problémy? 121 Ukončeno Výsledky
Vnímá veřejnost, že se pokoušíte zajistit efektivnější chod vašeho úřadu? Jak tyto aktivity hodnotí? 47 Ukončeno Výsledky
Uvítali byste seminář na téma Veřejné zakázky? 100 Ukončeno Výsledky
Líbí se Vám nový web Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra? 110 Ukončeno Výsledky