Vědomostní test

1. otázka

Jedna ze strategií Vlády České republiky má za cíl v letech 2007 – 2015 zajistit zlepšení veřejné správy a služeb. Jak se koncept, zabývající se modernizací a elektronizací úřadů a vzděláváním úředníků, jmenuje?