Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20   Následující   ››

Upozornění pro žadatele a příjemce - revize příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že byly aktualizovány příručky tzv. desatera OP LZZ a další související dokumenty. Revidované příručky a dokumenty jsou platné od 1. 11. 2012.

 

Základní registry mění veřejnou správu ČR již více než sto dní

Poprvé v historii veřejné správy v České republice mají občané, úřady i podnikatelé k dispozici jedinečnou a především bezpečnou databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Stát díky projektům základních registrů nyní disponuje relevantními a nezpochybnitelnými daty, tzv. referenčními údaji, u nichž garantuje jejich platnost.

 

Rozhovory s příjemci – Dopravní stavby v ČR získají stabilnější financování

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu Ministerstva dopravy, který řeší zajištění dlouhodobého financování dopravních staveb u nás.

 

Informace pro příjemce OP LZZ - Metodický postup k zadávání VZ podle zákona

Řídící orgán OP LZZ vydal 23. října 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.

 

Newsletter Odboru strukturálních fondů – je zpět a v novém

OSF pokračuje v tradici vydávání čtvrtletního newsletteru a nyní pro vás přichystal nové číslo.

 

Rozhovory s příjemci – Český telekomunikační úřad zefektivnil správní řízení

Přinášíme nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu Českého telekomunikačního úřadu na zrychlení a zefektivnění procesu správního řízení.

 

Vyhlášení veřejné zakázky Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů vyhlašuje veřejnou zakázku Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ.

 

150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry

Ministerstvo vnitra chce rozdělit 150 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi ústřední orgány státní správy, které se dosud nepřipojily k základním registrům. Nyní mají možnost do konce listopadu podávat projektové žádosti.

 

Rozhovory s příjemci – I menší úřady mohou být příkladem v rozvoji a řízení LZ

Přinášíme nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu řízení lidských zdrojů v Kojetíně.

 

Elektronizace zrychluje a zefektivňuje správní řízení

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) si postupně razí cestu na úřady, kde díky evropským penězům zrychlují a usnadňují vyřizování žádostí, návrhů, oznámení a stížností mezi účastníky správních řízení. Cestou snižování administrativní zátěže a zrychlování procesů během správních řízení pomocí elektronizace se také vydaly projekty Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

Rozhovory s příjemci – nový seriál na webu OSF

Zajímají vás zkušenosti ostatních s realizací projektů? Čeho si na svém projektu cení a s čím naopak mají problémy? Sledujte naše rozhovory s příjemci dotací.

 

Upozornění pro žadatele - výzva č. 14 IOP

Z důvodu množících se dotazů ohledně oprávněných žadatelů Odbor strukturálních fondů upozorňuje, že oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy.

 

Důležité upozornění pro příjemce IOP k realizaci výběrových řízení

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce Integrovaného operačního programu  (IOP), že jsou na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IOP č. 2, ze dne 15. června 2012, povinni dodržovat níže uvedené povinnosti při realizaci výběrových řízení dle Závazných postupů, a to s účinností ode dne zveřejnění tohoto upozornění.

 

Informace pro příjemce OP LZZ - Metodický postup k zadávání VZ podle zákona

Řídící orgán OP LZZ vydal 3. září 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.

 

Vyhlášení výzvy č. 14 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.

 
‹‹   Předchozí   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20   Následující   ››