Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20   Následující   ››

Jak na projekty financované z fondů EU? Vyhodnocení ankety

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety na titulní straně. Tentokrát jsme ji zaměřili na Vás, příjemce. Ptali jsme se Vás, zda jste přípravu projektové žádosti a následnou realizaci projektu spíše zajišťovali vlastními silami, nebo jste využili služeb specializovaných společností. Výsledky jsou určitě zajímavé.

 

Výsledky průzkumu: většina uživatelů je s webem OSF spokojena

V minulém týdnu proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli webových stránek Odboru strukturálních fondů MV. Zjišťovali jsme vaši celkovou spokojenost s webovými stránkami, zda považujete zveřejňované informace za srozumitelné, co vás nejvíce na webu zajímá nebo jak hodnotíte různé aktivity, které pro vás připravujeme. Výsledky jsou více než pozitivní.

 

O krok efektivněji na úřadech díky strategickému plánování

Státní správa i územní samospráva v České republice se mění. Na úřady přicházejí nové technologie, nové strategie, nové přístupy i metody řízení. K pozitivním změnám přispívá také podpora strategického plánování jako jednoho z nástrojů zkvalitnění tvorby politik a zlepšení činnosti úřadů. Důvod je jasný: strategické plánování celkově přispívá k větší transparentnosti toku veřejných prostředků a k jejich efektivnějšímu využití. Široké spektrum možností finanční podpory projektů v oblasti strategického plánování úřadům veřejné správy umožňují strukturální fondy Evropské unie.

 

Upozornění pro příjemce IOP - nové povinnosti při kontrole veřejných zakázek

Odbor strukturálních fondů jako Zprostředkující subjekt oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu je na základě revize Operačního manuálu IOP verze 1.4 platné ke dni 2. 1. 2013 nově povinen kontrolovat průběh zadávacího/výběrového řízení u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou od 500.000,- Kč bez DPH před podpisem smlouvy s dodavatelem. Po podpisu smlouvy již pouze ověřuje, že uzavřená smlouva odpovídá průběhu zadávacího/výběrového řízení.

 

Konference "Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě" v Karlových Varech

Krajský úřad Karlovarského kraje při příležitosti ukončení realizace projektu Aplikace modelu CAF 2006 pořádá závěrečnou konferenci na téma "Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě".

 

Kvalitnějším řízením územní veřejné správy ke spokojenějšímu občanovi

Občané od úřadů veřejné správy oprávněně očekávají efektivnější, dostupnější a vstřícnější služby, jak prosazuje i vládní Strategie Smart Administration . Díky evropským dotacím proto odstartovala celá řada systémových změn na krajských a městských úřadech. Cílem těchto změn je především vyšší spokojenost občanů.

 

Nová anketa OSF – Jak na projekty financované z fondů EU?

Jak na projekty financované z fondů EU? Projektová žádost, realizace projektu. Stačili jste na tyto úkoly vlastními silami, nebo jste využili služeb specializovaných společností? Podělte se o své zkušenosti.

 

Rozhovory s příjemci – Krajský úřad Moravskoslezského kraje jde cestou zvyšování výkonnosti a otevřenosti

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů. Tentokrát jsme se podívali do Moravskoslezského kraje, kde úspěšně dokončují projekt zavádění principů projektového a procesního řízení a strategického plánovaní do každodenního fungování krajského úřadu.

 

Upozornění pro příjemce IOP ve výzvě č. 03 – informace k Závazným postupům

Odbor strukturálních fondů upozorňuje příjemce finanční podpory z Integrovaného operačního programu, kteří realizují projekty ve výzvě č. 03, na změny týkající se povinností příjemců při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyplývající z revize Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu č. 03.

 

Newsletter Odboru strukturálních fondů – první číslo v novém roce

Odbor strukturálních fondů pro vás připravil další číslo svého newsletteru. Tentokrát se věnujeme jako hlavnímu tématu moderním metodám projektového řízení na úřadech.

 

Rozhovory s příjemci – Modernizace informačního systému Obchodního rejstříku zefektivňuje práci justice

Přinášíme další příspěvek z naší série rozhovorů s příjemci dotací. Tentokrát představujeme projekt Ministerstva spravedlnosti, který propojil obchodní rejstřík se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy. Obchodní rejstřík tím získal nové užitečné funkcionality a běžný uživatel možnost rychlejší a jednodušší práce s tímto systémem.

 

Pozvánka na národní informační den - možnosti financování ICT projektů

Vedle známějších strukturálních fondů existují i další evropské programy, ze kterých je možné financovat Vaše projekty. Ministerstvo vnitra za účelem propagace možností financování ICT projektů pořádá národní informační den.

 

Přes 300 milionů půjde na další zkvalitňování veřejné správy v obcích a krajích

Ministerstvo vnitra právě rozdělilo přes 300 milionů korun na projekty zvyšování kvality řízení, financování a „good governance“ v obcích a krajích České republiky. Žadatelé podávali své projekty v rámci výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou ministerstvo vyhlásilo v v roce 2012.

 

Znáte projekty Smart Administration - výsledky ankety

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety na titulní straně zaměřenou na ověření znalosti vybraných projektů vycházejících z vládní strategie Smart Administration (SA). Výsledky jsou potěšující, většina respondentů uvedené projekty zná a dokonce využívá jejich výstupy ve svém běžném životě.

 

Rozhovory s příjemci – Evropské dotace pomáhají přenést myšlenkový svět knih z polic knihoven na „digitální světlo“

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů. Tentokrát jsme navštívili Národní knihovnu, jež chce za přispění evropských dotací zpřístupnit 300 000 nejzajímavějších knižních titulů z 19. století až po současnost v digitální podobě.

 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20   Následující   ››