Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20   Následující   ››

Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy

Dne 10. října 2013 proběhne v Jindřichově Hradci výroční konference Integrovaného operačního programu na téma "Zkušenosti a perspektivy".

 

Efektivnější justice díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů

Od 1. ledna 2014 by měl v České republice platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a do celé řady podzákonných právních norem. K úspěšné implementaci změn v oblasti soukromého práva, k zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice mají přispět také projekty spolufinancované ze strukturálních fondů.

 

Výzva č. 16 IOP - prodloužení příjmu žádostí a navýšení alokace

Informujeme žadatele ve výzvě č. 16 "Strategické projekty Smart Administration" Integrovaného operačního programu, že ke dni 9. 8. 2013 dochází k prodloužení termínu příjmu žádostí a současně navýšení alokace výzvy.

 

Nové číslo newsletteru Odboru strukturálních fondů

Odbor strukturálních fondů pro vás připravil další číslo svého newsletteru. Tentokrát se věnujeme jako hlavnímu tématu publicitě. Ne však té povinné, ale tomu, jak můžete vhodně zviditelnit svůj projekt a jeho výsledky, a přidáváme k tomu i pár zkušeností vás, příjemců.

 

Upozornění pro příjemce IOP - úprava vydávání právních aktů

Z důvodu vydání Operačního manuálu Integrovaného operačního programu (IOP) verze 1.4 Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídicím orgánem IOP a z důvodu sladění vydávání právních aktů napříč Integrovaným operačním programem byla Ministerstvem vnitra jako Zprostředkujícím subjektem IOP s platností od 1. 7. 2013 provedena úprava vydávání právních aktů.

 

Smart region - představujeme Plzeňský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration je ve finále. Tento týden představujeme poslední z regionů, Plzeňský kraj.

 

Vyhlášení Výzvy C4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, vyhlašuje Výzvu C4 "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Smart region - představujeme Karlovarský kraj a Ústecký kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Karlovarského a Ústeckého.

 

Odbor strukturálních fondů vydal publikaci Příklady dobré praxe

Odbor strukturálních fondů vydal novou publikaci Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy Evropské unie. Publikace je k dispozici jak na webu OSF ke stažení, tak v tištěné podobě.

 

Smart region - představujeme Prahu a Jihomoravský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje i tento týden představením Prahy a Jihomoravského kraje.

 

Upozornění pro příjemce OP LZZ - aktualizace obvyklých cen, mezd a platů

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 7. 2013 došlo ke změnám v tabulce obvyklých cen zařízení a vybavení/mezd a platů, kterou vydává Řidící orgán OP LZZ.

 

Smart region - představujeme Olomoucký a Liberecký kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Olomouckého a Libereckého.

 

Smart region - představujeme Královéhradecký kraj a Jihočeský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Královéhradeckého a Jihočeského.

 

Smart region – představujeme Kraj Vysočina a Zlínský kraj

I tento týden pokračuje seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ v územní samosprávě a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb. Jako další regiony představujeme Kraj Vysočina a Zlínský kraj.

 

Informace pro příjemce OP LZZ ke způsobilosti výdajů realizačního týmu

V souvislosti s revizí Operačního manuálu OP LZZ s účinností od 1. 11. 2012, kdy došlo ke změně příručky D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ, kapitoly 2.1 (grantové projekty) a 3.1 (individuální projekty) Osobní náklady, poskytujeme bližší vysvětlení ke způsobilosti výdajů realizačního týmu v projektech prioritní osy 4 OP LZZ.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20   Následující   ››