Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20   Následující   ››

Nové číslo newsletteru Odboru strukturálních fondů

V letním čísle newsletteru Odboru strukturálních fondů si přečtete o tom, jak projekty eGovernmentu pomáhají zkvalitňovat veřejnou správu.

 

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 17 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

 

Upozornění pro příjemce individuálních projektů OP LZZ - metodický výklad k poskytování odměn

Odbor strukturálních fondů vydal metodický výklad k poskytování odměn z položky 1.04 - Jiné osobní náklady u individuálních projektů.

 

Jak lépe řídit "evropské"projekty? ... Pomohou projektové kanceláře

Kvalitní projektové řízení je jednou z podmínek úspěšné realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů. S přibývajícím množstvím programů a projektů, které úřady veřejné správy absorbují, narůstá význam projektových kanceláří zřizovaných přímo na úřadech.

 

Upozornění pro žadatele a příjemce OP LZZ - revize příručky D5

Upozorňujeme žadatele a příjemce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, že byla revidována příručka D5 - Metodika způsobilých výdajů OP LZZ. Revize je platná od 20. 6. 2014.

 

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 17 Integrovaného operačního programu, že na webu Odboru strukturálních fondů byly uveřejněny vzory čestných prohlášení o návaznosti realizace projektu na již ukončený projekt Smart Administration a o duplicitě projektu. Na základě četných dotazů také zveřejňujeme instrukce k volbě monitorovacích indikátorů.

 

Vyhlášení výzvy č. D9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů, vyhlašuje výzvu č. D9 pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR".

 

Startují další strategické projekty veřejné správy

O projektech „chytré“ veřejné správy jako jsou Czech POINT, datové schránky či základní registry existuje mezi veřejností již dostatečné povědomí. Kromě těchto známých projektů vládní strategie Smart Administration se připravuje celá řada dalších strategických projektů státních úřadů. Díky nim vznikají nové a lepší registry, portály a rejstříky zvyšující komfort veřejných služeb.

 

Dejte hlas českým památkám

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro všechny, kdo rádi navštěvují nebo nebo obdivují památky v Čechách a na Moravě, soutěž "Dejte hlas českým památkám".

 

Dobře řízený úřad = spokojenější občan

V souladu s vládní strategií Smart Administration se české úřady postupně mění na službu občanovi a úředníci se stávají kvalitními profesionály. K tomu napomáhají také regionální grantové projekty realizované v rámci výzvy 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Nové číslo newsletteru Odboru strukturálních fondů

V dalším čísle newsletteru Odboru strukturálních fondů roku 2014 si přečtete o tom, jak se mění úřady územní samosprávy díky projektům podpořeným v rámci výzev vyhlašovaných zprostředkujícím subjektem MV. Čeká na Vás rozhovor se zástupci MÚ Nový Bydžov, představení dvou úspěšných projektů a nechybí ani statistiky a novinky.

 

Elektronickou veřejnou správu podpoří strukturální fondy dalšími 650 miliony

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 14. dubna 2014 výzvu č. 17 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Až 650 milionů korun z Evropského fondu regionálního rozvoje mohou v souhrnu získat instituce státní správy na projekty pod­porující bezpečný, rychlý a transparentní přístup ke službám elektronické veřejné správy. Příjem projektových žádosti končí 6. června 2014.

 

Vyhlášení výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů, vyhlašuje výzvu č. 17 pro předkládání projektů v rámci Integrovaného operačního programu "Projekty e-Governmentu".

 

Upozornění pro žadatele a příjemce OP LZZ - revize příruček tzv. desatera a jejich příloh

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2014 platí aktualizované verze 5 příruček tzv. desatera OP LZZ a  formulářů monitorovacích zpráv.

 

Odstávka webu OSF

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 proběhne v době mezi 19:00 až 21:00 odstávka webu Odboru strukturálních fondů z důvodu plánované údržby. Za případné komplikace se omlouváme.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 10 20   Následující   ››