Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   10 17 18 19 20 21 22

FAQ k výzvě OP LZZ č.57

Zveřejňujeme FAQ k výzvě OP LZZ č.57 týkající se části kontroly formálních náležitostí projektových žádostí předkládané v rámci dané výzvy. V současné době je připravovaná další verze FAQ, která bude obsahovat dotazy týkající se výzvy a jednotlivých částí projektového cyklu.

 

Informace k výzvě IOP č. 07

Byla zveřejněna informace k výzvě č. 07 v rámci Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy".

 

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra oficiálně spustil nový web.

Tento web bude sloužit jako základní komunikační nástroj OSF vůči potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům v rámci prioritních os 1, 2 a oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále též IOP) a prioritní osy 4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též OP LZZ) a vůči široké veřejnosti a médiím.

 

Pozvánka na seminář pro příjemce

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

 

Informace pro předkladatele projektů v rámci výzev

Dovolujeme si Vás informovat, že mimo semináře pro žadatele a příjemce organizované naším odborem, probíhají setkání různých zájmových skupin. Cílem těchto setkání je formální či neformální cestou informovat předkladatele projektů o výzvách vyhlašovaných odborem strukturálních fondů. Chtěli bychom Vás upozornit, že informace poskytované na těchto setkáních nejsou nijak konzultovány s naším odborem.

 
‹‹   Předchozí   10 17 18 19 20 21 22