Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   10 15 16 17 18 19 20 21 22   Následující   ››

Vyhlášení výzvy č.10 v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky dne 20.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „ Elektronizaci služeb veřejné správy - digitalizace".

 

Vyhlášení výzvy č. 59 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky dne 18.5.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Efektivní správní úřad II.".

 

Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů žadatelům a příjemcům?

Jak pomáhá Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra zájemcům o dotaci? K čemu bude sloužit nově spuštěné diskusní fórum? Odpovědi najdete v následujícím textu.

 

Doplnění k PPŽP - výzva 03 IOP - Hlášení o pokroku

Předkládání Hlášení o pokroku u výzvy z Integrovaného operačního programu č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

 

Dalších 530 mil. Kč pro rozvoj informační společnosti ve VS

OSF MV ČR vyjednal navýšení alokace výzvy IOP č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě o dalších 530 mil. Kč. Toto navýšení bylo schváleno řídicím orgánem IOP dne 10.5.2010. Celková alokace výzvy byla 3 888 mil. Kč, ovšem žádosti byly podány za téměř 6 mld. Kč. Díky navýšení alokace výzvy je možné podpořit další strategické projekty, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky. Na konci dubna byla vydána rozhodnutí za téměř celou alokaci výzvy. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém dokumentu.

 

POZVÁNKA NA WORKSHOP - „Řídíme projektově – podpora při implementaci projektového řízení v organizacích"

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), odbor programového řízení si Vás dovoluje pozvat na workshop, který je koncipován jako praktické seznámení se s oblastí zaměřenou na integraci projektového řízení v organizacích veřejného sektoru.

 

Informace pro žadatele u výzev IOP č. 06, 08 a 09_Přílohy žádosti a jejich předkládání

Zveřejňujeme informace pro žadatele týkající se Příloh žádosti a jejich předkládání v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu. 

 

Změna příloh Monitorovacích zpráv u výzev IOP č. 03 a 07

Vzhledem k vývoji způsobu dokladování zprostředkující subjekt OSF MVČR aktualizoval některé přílohy Monitorovacích zpráv.

 

Vzor přílohy Monitorovací zprávy u výzev IOP č. 03 a 07 - „Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP“

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil VZOR formuláře „ Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP “. Tuto přílohu dokládá příjemce ve výzvách č. 03 a 07 Integrovaného operačního programu jako povinnou přílohu Monitorovací zprávy. Doporučujeme příjemci předkládat seznam účtů ve formě této přílohy od nejbližší Žádosti o platbu, kterou bude připravovat.

 

Informační systém programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS

Zveřejňujeme informace o novém informačním systému programového financování - původně ISPROFIN, nyní EDS/SMVS.

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.53 OP LZZ

Zveřejňujeme seznam projektů předložených v rámci výzvy č. 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy OP LZZ, které byly výběrovou komisí doporučeny k financování.

 

Evropská unie finančně podpořila další projekty Ministerstva vnitra

Dalších 111 milionů korun jako dotaci na zavedení systému základních registrů získalo Ministerstvo vnitra (MV) ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotace na projekt „Procesní modelování agend veřejné správy“ ministerstvo využije na financování aktivit spojených se zaváděním Registru práv a povinností.

 

Informace pro předkladatele projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad

Odbor strukturálních fondů MV ČR (OSF) si dovoluje informovat o postupu hodnotící procesu u projektů, které byly podány v rámci výzvy OP LZZ č. 48 – Efektivní správní úřad.

 

Schváleno dalších 9 strategických projektů v rámci výzvy č. 03

Dne 14. 04. 2010 se konalo jednání Výběrové komise k posouzení strategických projektů v rámci Integrovaného operačního programu, výzva č. 03. Výběrová komise na tomto jednání schválila 9 projektů. Tato výzva byla určena pro první vlnu tzv. strategických projektů, které jsou uvedeny ve vládním usnesení č.536/2008. Jedná se o projekty organizací státní správy a mají přímý dopad na realizaci Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (tzv. Strategie Smart Administration). Mezi projekty, které byly do této výzvy předloženy, patří např. základní registry či datové schránky.

 

Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ

 
‹‹   Předchozí   10 15 16 17 18 19 20 21 22   Následující   ››