Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20   Následující   ››

Odbor strukturálních fondů spustil nový web úspěšných projektů

Web úspěšných projektů je dostupný na adrese projekty.osf-mvcr.cz a navazuje na již dříve vydanou publikaci Úspěšné projekty.

 

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 2. května 2012 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ . Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.

 

Informace pro příjemce IOP – velkoplošný reklamní panel

Dovolujeme si informovat příjemce IOP o stanovisku Evropské komise k pořizování velkoplošného reklamního panelu u projektů, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a který spočíval ve financování datové infrastruktury.

 

Upozornění pro žadatele a příjemce - Revize příruček a formulářů OP LZZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že k 15.3.2012 byly uveřejněny revidované verze příruček a formulářů OP LZZ.

 

Vyhlášení výzvy č. 89 v rámci OPLZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" pro obce a kraje.

 

Spuštění nových webových stránek Kvalita života

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty v rámci Integrovaného operačního programu spustilo nové webové stránky založené na konceptu Kvality života informující o projektech financovaných z evropských fondů.

 

Vyhlášení veřejné zakázky Rámcová smlouva na zajištění právních služeb

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat, že Odbor programového řízení vyhlásil veřejnou zakázku na  Rámcovou smlouvu na zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v projektech IOP a OP LZZ a v oblasti informačních technologií.

 

Důležité upozornění pro příjemce: Stanovisko NOK k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje stanovisko Národního orgánu pro koordinaci k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele.

 

Upozornění pro příjemce OP LZZ - krácení nezpůsobilých výdajů u projektů financovaných formou Ex-ante

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat o revidovaném metodickém dopise č. 15 vydaném Řídícím orgánem MPSV, který upravuje postup krácení nezpůsobilých výdajů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.

 

Upozornění pro příjemce – výklad zákona o veřejných zakázkách po novele

Dovolujeme si upozornit příjemce na zásadní informaci k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele.

 

Informace pro příjemce OP LZZ - nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Dovolujeme si upozornit příjemce, že dne 15. 3. 2012 nabyla účinnosti nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek (verze 1.5).

 

Informace pro příjemce OP LZZ – dohody o provedení práce

V souvislosti s novelou Zákoníku práce z ledna tohoto roku uveřejňujeme nová pravidla pro způsobilost mezd u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, jejichž odměna přesahuje 10.000,- Kč měsíčně.

 

Informace pro příjemce v rámci výzvy č. 69 OP LZZ

V souvislosti s nejčastěji vyskytující se chybou ve vyplňování Monitorovacích indikátorů v rámci výzvy č. 69 OP LZZ je na našich stránkách k dispozici dokument "Vyplňování MI".

 

Aktualizace příručky k výzvě č. 05 IOP

Odbor strukturálních fondů upozorňuje příjemce ve výzvě č. 05 IOP na aktualizovanou příručku pro žadatele a příjemce a její přílohy platnou od 2.3.2012.

 

MMR pokračuje v cyklu seminářů „Jak na fondy – Semináře“

Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a jednotlivých Řídících orgánů a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací.

 
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20   Následující   ››