Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20   Následující   ››

Rozhovory s příjemci – nový seriál na webu OSF

Zajímají vás zkušenosti ostatních s realizací projektů? Čeho si na svém projektu cení a s čím naopak mají problémy? Sledujte naše rozhovory s příjemci dotací.

 

Digitalizace a elektronizace vstupuje také do archivů

Snažší přístup k archivním dokumentům v elektronické podobě se stane běžnou praxí stejně jako jejich bezpečné, důvěryhodné a trvalé uložení. Pomoci tomu má projekt Národního digitálního archivu.

 

Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Dovolujeme si upozornit příjemce finanční podpory z OP LZZ, že Řídící orgán OP LZZ vydal s účinností od 15. 8. 2012 Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 1.6. Do procesu výběru dodavatelů v rámci projektů OP LZZ tak byly zapracovány požadavky novely zákona o veřejných zakázkách.

 

Vyhlášení veřejné zakázky Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů vyhlašuje veřejnou zakázku Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ.

 

Metodika zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si upozornit příjemce, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jako gestor zákona o veřejných zakázkách, před několika dny vydalo Metodiku pro zadávání veřejných zakázek, která reflektuje nejnovější změny zákona o veřejných zakázkách.

 

Workshopy k projektovému řízení a výstupům projektu KOZA SA VS

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na workshopy k projektovému řízení a výstupům projektu Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru, které pořádá Odbor programového řízení.

 

Vyhlášení výzvy č. 98 v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.

 

Upozornění pro příjemce IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce operačních programů  IOP a OP LZZ, že pro zajištění komplexní kontroly veřejných zakázek bude po příjemcích požadovat doložení čestného prohlášení nebo jiných dokumentů prokazujících dodržení předpokladů uvedených ve vzorovém čestném prohlášení, viz níže.  

 

Informace ke změně delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

V rámci Integrovaného operačního programu dochází od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (Zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

 

Novinky z webu úspěšných projektů

Web úspěšných projektů IOP a OP LZZ  se zaplňuje dalšími projekty. Podívejte se, co je nového.

 

Revize Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 13 IOP a jejích příloh

Dovolujeme si upozornit příjemce, že došlo k revizi Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu č. 13 a vybraných příloh.

 

Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů

Dovolujeme si upozornit, že byla aktualizována Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.

 

Informace pro příjemce ve výzvě č. 40 OP LZZ k otázce udržitelnosti

Z důvodu ukončování některých projektů výzvy č. 40 OP LZZ se množí dotazy příjemců k otázce zajištění udržitelnosti těchto projektů.

 

Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou projektů IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů připravil průvodce publicitou v rámci projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Informace pro příjemce ve výzvě č. 40 OPLZZ k provozu LMS ELEV

Vzhledem ke končícímu projektu Ministerstva vnitra „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ uskutečnil dodavatel e-learningového systému - Institut veřejné správy (IVS) - „Závěrečné setkání s manažery vzdělávání eGon center“. Na tomto setkání informoval IVS zástupce krajů a obcí o dalším postupu zajištění podpory projektů vzdělávání v e-Governmentu. Následně proběhla schůzka také s poskytovatelem dotace - Odborem strukturálních fondů.

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20   Následující   ››