Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

OSF v roce 2017: Dokončování programů a projektů

Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci využití evropských strukturálních a investičních fondů podpořil v letech 2007 – 2017 celkem 685 projektů, jejichž cílem bylo zkvalitnění výkonu úřadů veřejné správy, vyšší komfort poskytovaných služeb a také bezpečnější život občanů ČR.

 

OSF bilancuje

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

 

Podzimní číslo Newsletteru OSF

Tentokrát vám představíme projekty veřejné správy zaměřené na strategické plánování, projektové a procesní řízení a na digitalizaci paměťových fondů.

 

Průzkum k vyhodnocení efektivnosti a účinnosti systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013 .

 

Prodloužení realizace projektu v rámci IOP

V případě splnění určitých podmínek lze prodloužit realizaci projektu v rámci IOP za termín daný výzvou.

 

Nový Newsletter OSF

Letošní první číslo Newsletteru OSF přináší zajímavé informace o realizaci projektů podpořených strukturálními fondy. Představí i aktuální statistiky, výsledky ankety a novinky.

 

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 14 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 14 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

 

Novela zákona o veřejných zakázkách a o rozpočtových pravidlech

Upozorňujeme, že Řídicí orgán MPSV vydal 13. dubna 2015 dokumenty související s novelou zákona o veřejných zakázkách a zákona o rozpočtových pravidlech.

 

Upozornění pro příjemce OP LZZ - revize příruček tzv. desatera a jejich příloh

Upozorňujeme příjemce OP LZZ, že ke dni 2. 3. 2015 bylo aktualizováno několik příruček tzv. desatera OP LZZ včetně příloh a také prováděcí dokument OP LZZ.

 

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 3 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 3 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

 

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 7 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 7 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

 

Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 16 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 16 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.

 

Co Vám přišlo při realizaci projektu jako nejobtížnější?

Hlasujte v anketě Odboru strukturálních fondů, Vaše odpovědi nás zajímají. Anketu naleznete na titulní straně našeho webu.

 

Národní památkový ústav zpřístupní historické fondy

V dnešní době přestává vyhovovat oběh papírových dokumentů na úřadech státní správy. Národní památkový ústav realizuje dva projekty, které cestou elektronizace a digitalizace usnadní přístup k historickým fondům.

 

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra má nového ředitele

Novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra se stal RNDr. Ivo Ryšlavý. Na základě jmenování ze dne 15. ledna 2015 v této funkci nahradil Mgr. Zoru Skurčákovou.

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››