Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registr elektronizace úkonů inspekce práce

Statni urad inspekce prace_1.jpg Projekt Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce se realizoval v rámci výzvy č. 7 "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo vybudovat nový, inovovaný informační systém k zefektivnění výkonu agendy Státního úřadu inspekce práce. Příspěvek EU na projekt činil přes 46 mil. Kč.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy 7 - Elektronizace služeb veřejné správy
Realizátor Státní úřad inspekce práce
Celkové náklady projektu 54 410 843 Kč
Přínosy projektu
  • Využívání dat ze základních registrů
  • Elektronizace dokumentů
  • Snadnější práce inspektorů v terénu
Obsah projektu

Při realizaci procesů v rámci Státního úřadu inspekce práce a jeho jednotlivých oblastních inspektorátů práce nebylo dosahováno potřebné efektivnosti a řada procesů byla identifikována jako neúčelná a nehospodárná. Cílem projektu tak bylo vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které znatelně urychlí, zefektivní a v konečném důsledku i zlevní procesy spojené s agendami SÚIP - Centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REUIP).

 
Hlavními nosnými prvky vzniklého centrálního registru jsou napojení na tzv. základní registry, usnadnění práce inspektorů v terénu vykonáním významné většiny činností na místě za pomoci mobilního přístupu a v neposlední řadě omezení oběhu papírových dokumentů v důsledku jejich elektronizace.
Více informací http://www.suip.cz