Otázka

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking?

Je způsobilým výdajem ve výzvě benchmarking, certifikace podle IPMA nebo získání certifikátu ISO?

Ano, tyto výdaje, pokud budou dobře provázány s klíčovými aktivitami a bude zdůvodněna jejich potřebnost, jsou způsobilým výdajem ve výzvě 53.