Otázka

Vzdělávání zaměřené na jazyky

Lze jako „průřezovou aktivitou“ do projektu zahrnout vzdělávání zaměřené na jazyky u vybraných zaměstnanců orientované např. na zlepšení komunikace s partnerskými organizacemi v zahraničí, přípravu projektů z Komunitárních programů, prezentaci ORP v zahraničí aj. spojené i s případnou jazykovou stáží (jazykovým kurzem) v zahraničí? Lze to takto zahrnout do projektu, případně vyčlenit jazykové vzdělávání jako samostatnou aktivitu?

Ne. Školení v oblasti jazykové vybavenosti zaměstnanců není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až F.