Otázka

Vzdělávání v oblasti IT

Rádi bychom do projektu zahrnuli vzdělávání v oblasti IT navázané jako „průřezové vzdělávání“ v rámci zavádění procesního a projektového řízení v úřadu či příspěvkových organizací. Jde tato aktivita zahrnout do projektu? Vybraní účastníci by byli vzdělávání v konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Případně bychom toto vyčlenili v projektu jako samostatnou aktivitu.

Ne. Školení v oblasti IT není touto výzvou podporováno. Školení lze v rámci této výzvy tematicky zaměřit pouze na oblasti podpory A až E.