Otázka

Projekty zaměřené na strategické plánování

Lze do této aktivity zařadit i zpracování odvětvových koncepcí? Např. koncepce rozvoje lidských zdrojů pracovníků jednotlivých krajských úřadů?

Ano. Oblast podpory je určena pro projekty směřující ke zkvalitnění strategického plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku, jejichž předpokládaný výstup je popsán ve výzvě. Zpracování dílčích koncepcí lze v projektu zahrnout pouze jako součást zásadní koncepce či strategie daného samosprávného celku. V rámci projektu nelze samostatně zpracovat pouze dílčí strategii řešící vybranou část problematiky spadajících do gesce kraje, ale vždy jako součást komplexní koncepce nebo strategie s dopadem na území kraje či jeho úřad. Z projektu je možné financovat i koncepce vyžadované zákonem, nicméně tyto koncepce musejí být v souladu se specifickými cíli, cílovou skupinou a s ve výzvě podporovanými aktivitami.