Otázka

Obsah aktivity F

V rámci aktivity F) je uvedeno: "Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech - musí účastníky připravit na realizaci výše definovaných kategorií projektů nebo musí tematicky obsahovat minimálně principy či standardy výše uveden." Je možné to chápat oběma níže uvedenými způsoby? 1) Předmětem projektu bude např. implementace principů projektového řízení do organizace (její části), pro tyto účely projde část zaměstnanců školením zaměřené na projektové řízení (vše samozřejmě dle platných norem a standardů). 2) Předmětem projektu bude pouze školení v projektovém řízení dle uvedených standardů, a to bez implementace do organizace. Je možný obojí výklad věcného zaměření projektů?

Ano. Do implementace principů projektového řízení lze zahrnout vyškolení zaměstnanců, kteří budou s novým systémem řízení organizace pracovat.