Otázka

Výstupy projektu

Co má být výstupem projektu? Má to být příručka, analýza? Jak prokážeme, že jsme zavedli projektové řízení?

Může se jednat o metodiku, kompetenční model, strategii, analýzu, procesní mapy apod. Např. realizací aktivity týkající se zavedení projektového řízení. Implementace těchto výstupů by měla probíhat buď v rámci realizace projektu, nebo v době udržitelnosti projektu.