Otázka

Podmínky a omezení výzvy

V rámci aktivity optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti financí a řízení ekonomiky budou nutná školení – lze sem zahrnout jakékoli ekonomické školení spadající do této oblasti, které žadateli či partnerům pomůže v nastavení a implementaci strategického řízení rozpočtového procesu?

Školení musí být vždy navázáno na aktivitu realizovanou v rámci projektu (viz podporované činnosti A-E).