Otázka

Průzkum spokojenosti

Může být průzkum spokojenosti součástí projektové aktivity?

Ano může být podkladem.