Otázka

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Ano, text Příručky popisuje základní informace k podání a realizaci projektu. Přesné podmínky čerpání dotace jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.