Otázka

Podporované aktivity

Jaké jsou podporované aktivity ve výzvě č. 17 IOP?

Podporované jsou aktivity podle programového dokumentu IOP, resp. Usnesení vlády č. 536/2008 (Seznam strategických projektů SA):

1a) vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systémů bezpečného a chráněného přístupu

1b) budování komunikační infrastruktury veřejné správy

1c) vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy

1d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví.

Bližší popis jednotlivých aktivit je obsažen ve výzvě.