Otázka

Oprávnění žadatelé

Kdo je oprávněným žadatelem ve výzvě č. 17 IOP?

Oprávněnými žadateli jsou:

  • ústřední orgány státní správy
  • organizační složky státu
  • jimi zřizované organizační složky státu a příspěvkové organizace

Oprávněnými žadateli nejsou:

  • státní fondy, státní podniky a obchodní společnosti s majetkovou účastí státu, jejichž účelem je vytváření zisku