Otázka

Výzva k projektové kanceláři v 2014+

Bude v novém programovém období 2014+ realizována výzva podobného charakteru?

Připravovaný Operační program Zaměstnanost je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, proto doporučujeme sledovat stránky www.esfcr.czwww.strukturalni-fondy.cz, na kterých nalezete aktuální informace z přípravy tohoto a i ostatních operačních programů v novém programovém období 2014 - 2020.