Otázka

Analýza potřebnosti projektu

V jaké struktuře má být povinná příloha výzvy Analýza potřebnosti projektu?

Tato příloha slouží k získání bližších informací o rozsahu předmětných projektů vůči velikosti a zaměření pracovního týmu projektové kanceláře. V případě nárokování si odborníků na nové projekty je nutné vědět, kolik takovýchto nově vytvářených projektových záměrů žadatel plánuje vytvářet (uvedené číslo nově vytvořených projektových záměrů bude při realizaci projektu bráno jako orientační). Dodržujte max. rozsah této přílohy = 3 normostrany a počty uvádějte v souhrnné tabulce opatřené případně krátkým komentářem.