Otázka

Zařízení a vybavení projektové kanceláře

Je možné pořídit z výzvy zařízení a vybavení projektové kanceláře?

Ano. Musí být ale dodrženy max. limity pro ceny a specifikace uvedené v tabulce Obvyklých cen zařízení, kterou naleznete u zveřejněné výzvy C7 na stránkách Odboru strukturálních fondů. Upozorňujeme na soulad mezi výší úvazků a max. uznatelnými náklady pořízené techniky – lze tedy nakoupit například při 3,5 úvazcích (sčítají se pracovní smlouvy + DPČ + DPP) 3 kusy PC a v případě, že koupíte 4 kusy, bude pro projekt uznatelný jen výdaj na 3 z nich a 50 % ze čtvrtého.

Všechny položky rozpočtu musí být také v žádosti náležitě odůvodněné a musí vyplývat jejich potřebnost pro realizaci tohoto projektu.