Otázka

Stanovení jednotkových cen

Jakým způsobem mají být stanoveny jednotkové ceny?

Veškeré jednotkové ceny musí být podloženy způsobem jejich stanovení – tj. v případě služeb proveďte průzkum trhu, který přiložte k Vaší žádosti, v případě osobních nákladů a nákupu zařízení a vybavení vycházejte z intervalů, které jsou stanoveny v tabulce Obvyklé mzdy a platy a ceny zařízení a vybavení. Jednotlivé kapitoly rozpočtu rozčleňte do konkrétních podpoložek (například u kapitoly služeb dle jednotlivých částí plnění zakázky).