Otázka

Suprerhrubá mzda

Platí i v této výzvě pojem superhrubá mzda?

Ano, do rozpočtu, kap. Osobní náklady, uvádějte u pracovních smluv mzdy v podobě hrubé měsíční mzdy/platu vč. zákonných odvodů – při stanovení jejich výše se řiďte tabulkou Obvyklé mzdy a platy, kterou naleznete na stránkách Odboru strukturálních fondů u zveřejněné výzvy C7.