Otázka

Prokazování mezd

Jakým způsobem budou ve výzvě C7 prokazovány mzdy? Jaké doklady bude nutno doložit?

Informace naleznete v Pokynech pro vyplňování Monitorovací zprávy (D10), str. 100: pracovní smlouvy/dohody včetně všech příloh, pracovní výkazy, rozpis mzdových nákladů (příloha č. 5 MZ), mzdové listy, výpisy z bankovního účtu dokazující úhradu mezd atd.