Otázka

Výběrové řízení na pozice v realizačním týmu

Je nutné vypisovat výběrové řízení na pozice obsahované v rámci realizačního týmu?

Na pozice obsazované v rámci realizačního týmu se bude příjemce řídit interními pravidly pro výběr zaměstnanců.