Otázka

Zohlednění Služebního zákona ve smlouvách se zaměstnanci

Má být ve smlouvách nově přijatých zaměstnanců v rámci výzvy zohledněn nový Služební zákon?

Protože projektová kancelář musí být včleněna do organizační struktury daného resortu, platí pro všechny její zaměstnance stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance resortu.