Otázka

Strategie na podporu zaměstnanosti

Bude ve výzvě C4 podpořen projekt zaměřený na vytvoření strategie na podporu zaměstnanosti v kraji?

Ano. Tato aktivita spadá pod bod C podporovaných aktivit výzvy C4.