Otázka

Osobní náklady

Omezuje výzva č. C4 nějakým způsobem Osobní náklady v projektu?

Kapitola 01 Osobní náklady není Výzvou nijak omezena. Způsobilost osobních nákladů je blíže specifikována v Metodice způsobilých výdajů D5.

Nastavení jednotlivých jednotkových výdajů na mzdy však musí respektovat přiloženou tabulku obvyklých mezd (viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-c4-otevrena-do-20-9) a musí odpovídat mzdě v oboru, místě a čase obvyklém.