Otázka

Indikátor Počet nově napojených registrů na centrální registry

Můžete upřesnit definici indikátoru "Počet nově napojených registrů na centrální registry"?

Definice indikátoru zní: vytváření, rozvoj a údržba dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu, napojených na centrální registry. Centrálními registry se rozumí základní registry.

Orgán veřejné moci může provádět informační činnosti (tj. provozovat informační systémy) pouze tehdy, pokud k tomu má oporu v obecně závazném právním předpisu. Každý zákon představuje obvykle jednu agendu, tj. souhrn činností, přičemž nástrojem k výkonu agendy je agendový informační systém (AIS). Obecně však neplatí, že 1 agenda = 1 AIS. Jedná se tedy o všechny editační i needitační agendové informační systémy, které využívají data základních registrů.