Otázka

Pořízení ICT

Je možné v rámci výzvy č. B6 pořizovat ICT?

Výzva č. B6 je výzvou neinvestiční, veškeré z projektu zakoupené zařízení a vybavení se musí pohybovat v limitech stanovených metodikou OPLZZ pro neinvestice (viz metodika D5 str. 29-32):

  • Neodpisovaný hmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč za položku – např. standardní PC sestava, drobný hmotný majetek, výukový materiál a případný leasing těchto položek)
  • Neodpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou do 60 000 Kč a případný leasing těchto položek)
  • Odpisovaný nehmotný majetek (do této kategorie patří výše specifikovaný nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč za položku – např. software s pořizovací cenou nad 60 000 Kč a případný leasing těchto položek)
  • Odpisy hmotného a nehmotného majetku
  • !!! Veškeré výdaje tohoto charakteru jsou posuzovány z účetního hlediska, tzn. včetně montáže, instalace apod. (například při nákupu plátna je nutné do celkové ceny započítat stojan, instalaci, nastavení). Další s tím spojené otázky ohledně správného vedení v účetnictví (odpisovaný/neodpisovaný) si musí stanovit sám příjemce.
  • Obecně platí, že pokud bude SW produktem projektu v rámci jedné z klíčových aktivit (v souladu s požadavkem inovovanosti v D1, str. 28), a bude vytvořen na zakázku (dle parametrů z vytvořené metodiky předchozí KA), patří do kapitoly 04 - Služby (v případě, že by šlo o nákup původního díla, tak 03-Zařízení a vybavení, v případě, že by ho vytvářel interní specialista, pak 01 Osobní náklady).