Otázka

Přímá podpora

Umožňuje výzva č. B6 přímou podporu?

ANO. Detailní informace k přímé podpoře viz Metodika D5 (str. 34-35).