Otázka

Vzdělávání povinné ze zákona

Co je myšleno vzděláváním povinným ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků?

Jedná se zejména o vstupní vzdělávání, následné či průběžné vzdělávání a zajištění zvláštní odborné způsobilosti. Detailní informace viz § 17-34 zákona č. 312/2002 Sb.