Otázka

Analýza potřeb a aktuálních nedostatků

Musí být analýza potřeb a aktuálních nedostatků v oblasti řešené problematiky přiložena k projektové žádosti? Je možné analýzu provádět i v rámci projektu?

Výzva toto nepožaduje. Jednotlivé aktivity projektu provedení analýz umožňují, v projektové žádosti je ovšem nutné prokázat jejich potřebnost, užitečnost a výstupy (udržitelnost) či cíle daného projektu – toto není možné relevantně prokázat bez detailní znalosti dané problematiky již ve chvíli podání žádosti.

Cílem výzvy č. B6 je realizovat projekty, jejichž výstupem bude ucelená koncepce, návrh nastavení nové metodiky, strategie apod. Nejedná se tedy o vytváření analýz per se.