Otázka

Rozložení pracovní doby

Umožňuje výzva č. B6 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby?

ANO, tzv. průměrný či klouzavý pracovní úvazek je výzvou povolen. Jedná se zejména o pracovní pozice v rámci projektu, jejichž meziměsíční činnost během realizace kolísá. Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace projektu.

!!! Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby je vždy nutno zakotvit ve smlouvě či v dodatku pracovní smlouvy týkající se práce na projektu.

Výdaje budou průběžně v rámci monitorovacích zpráv schvalovány s tím, že na konci projektu příjemce doloží soupis celkové doby daného zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby, kterou strávil na projektu.