Otázka

Osobní náklady

Omezuje výzva č. B6 nějakým způsobem Osobní náklady v projektu?

Kapitola 01 Osobní náklady není Výzvou nijak omezena. Nastavení jednotlivých jednotkových výdajů na mzdy však musí respektovat přiloženou tabulku obvyklých mezd (viz http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8) a musí odpovídat mzdě v oboru, místě a čase obvyklém.