Otázka

Zahraniční cesty v projektu

Jsou zahraniční cesty směrem do ČR uznatelným nákladem projektu?

ANO, dle metodiky D5 (str. 29) jsou cestovní náklady pro zahraniční experty způsobilým nákladem. Účast zahraničního experta však musí být pro realizaci projektu nezbytná a je nutné ji náležitě zdůvodnit.

Nebudou podpořeny projekty, jejichž součástí je zahraniční pracovní cesta (ve smyslu z ČR) dle bodu 3.7 Výzvy.