Otázka

Klíčové aktivity projektu

Lze mezi klíčové aktivity projektu zařadit administraci a projektové řízení?

ANO, klíčová aktivita administrace projektu/řízení projektu/ management je standardní součástí projektové žádosti.