Otázka

Partnerství ve výzvě B6

Povoluje výzva č. B6 partnerství?

ANO. Partnerství v projektu se však musí řídit podmínkami a principy uvedenými v příručce D1. Zejména se jedná o tato kritéria:

  • Partner musí splňovat obecné podmínky stanovené metodikou OP LZZ a podmínky nastavené výzvou pro žadatele.
  • Individuální projekty mohou být realizovány pouze prostřednictvím partnerství BEZ finančního příspěvku, tzn., partner se účastní aktivit projektu pouze v roli garanta nebo konzultanta, není mu poskytován žádný finanční příspěvek za roli v projektu (ani formou přímé podpory).
  • Účast příslušného partnera musí být opodstatněná a nezastupitelná – nelze tedy zapojit partnera za účelem rozšíření územní způsobilosti.