Otázka

Příloha - návaznost na již realizované projekty

Co je nutné uvést do přílohy zkoumající návaznost na již realizované projekty? Je stanovena závazná forma této přílohy?

V příloze je nutné uvést všechny projekty z výzvou stanovených oblastí (IOP oblast intervence 1.1 a OP LZZ prioritní osa 4.1), které byly schváleny k financování a obdržely jakoukoli formu podpory. Smyslem této přílohy je zjistit případnou návaznost na již realizované projekty.

Pevnou formu výzva nenastavuje. Pokud ale hrozí duplicita činností nebo projekt předložený do výzvy č. B6 přímo navazuje na aktivity realizované v předchozích projektech, je třeba veškeré tyto informace do přílohy uvádět – nikoli uvést pouze prostý výčet jednotlivých projektů.